گالری نقاشی رنگ به رنگ
خرید تابلو بزرگنمایی   70 کاربر
هنرمند: عبید خالقی
اثر  نقاشی پرنده و گل 1 اندازه: 30*40 cm
قیمت:9,970,000 تومان امکان خرید حضوری در کرج
رئاليسم به شيوه اساتيد چيني / آبرنگ ajax
نظردهی 0 کاربر 1
3 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   6 کاربر
هنرمند: عبید خالقی
اثر  نقاشی گلهای رز اندازه: 30-40 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / ابرنگ ajax
نظردهی 0 کاربر 1
0 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   19 کاربر
هنرمند: عبید خالقی
اثر  نقاشی چهره هنرمند اندازه: 30*30 cm
فقط جهت نمايش
نقطه چين / مرکب و قلم آهني ajax
نظردهی 0 کاربر 4
1 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
خرید تابلو بزرگنمایی   41 کاربر
هنرمند: عبید خالقی
اثر  نقاشی خودآرایی درختان و گل رز اندازه: 45*35 cm
قیمت:2,470,000 تومان امکان خرید حضوری در کرج
رئاليسم / رنگ روغن ajax
نظردهی 0 کاربر 2
4 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   3 کاربر
هنرمند: عبید خالقی
اثر  نقاشی پرتره اندازه: 30-40 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / ابرنگ ajax
نظردهی 0 کاربر 1
0 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
خرید تابلو بزرگنمایی   28 کاربر
هنرمند: عبید خالقی
اثر  نقاشی برکه یخ بسته اندازه: 50*35 cm
قیمت:4,970,000 تومان امکان خرید حضوری در کرج
رئاليسم / آبرنگ به شيوه هنرمند توني کاچ ajax
نظردهی 0 کاربر 2
1 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
خرید تابلو بزرگنمایی   38 کاربر
هنرمند: عبید خالقی
اثر  نقاشی گلهای وحشی در گلدان -2 اندازه: 40*30 cm
قیمت:11,970,000 تومان امکان خرید حضوری در کرج
رئاليسم / آبرنگ ajax
نظردهی 0 کاربر 1
3 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   32 کاربر
هنرمند: عبید خالقی
اثر  نقاشی گل ها و رقص برگها اندازه: 30*40 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / آبرنگ ajax
نظردهی 0 کاربر 2
4 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   18 کاربر
هنرمند: عبید خالقی
اثر  نقاشی چهره در اینه زمان اندازه: 25*35 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / آبرنگ ajax
نظردهی 1 کاربر 6
3 کاربر
  کاربر آنلاین 1 نفر
 • آمار بازدیدکنندگان
  • بازدید از گالری 14105 بار
  • افراد بازدیدکننده 10415 نفر
  • بازدید هفته گذشته 252 بار
  • بازدید امروز 12 بار