گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   23 کاربر
هنرمند: عبید خالقی
اثر  نقاشی زنبق اندازه: 40*30 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / آبرنگ ajax
نظردهی 0 کاربر 3
2 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
خرید تابلو بزرگنمایی   18 کاربر
هنرمند: عبید خالقی
اثر  نقاشی گلهای وحشی در گلدان -1 اندازه: 40*30 cm
قیمت:11,970,000 تومان امکان خرید حضوری در کرج
رئاليسم / آبرنگ ajax
نظردهی 0 کاربر 0
1 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
خرید تابلو بزرگنمایی   45 کاربر
هنرمند: عبید خالقی
اثر  نقاشی رهاورد پاییز اندازه: 75*51 cm
قیمت:4,870,000 تومان امکان خرید حضوری در کرج
رئاليسم / رنگ روغن روي بوم کاغذي ajax
نظردهی 2 کاربر 2
3 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   13 کاربر
هنرمند: عبید خالقی
اثر  نقاشی گل اندازه: 30*40 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / آبرنگ ajax
نظردهی 0 کاربر 3
2 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   28 کاربر
هنرمند: عبید خالقی
اثر  نقاشی گل ها و رقص برگها اندازه: 30*40 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / آبرنگ ajax
نظردهی 0 کاربر 1
3 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
خرید تابلو بزرگنمایی   43 کاربر
هنرمند: عبید خالقی
اثر  نقاشی پرنده و گل 2 اندازه: 30*40 cm
قیمت:9,970,000 تومان امکان خرید حضوری در کرج
رئاليسم به شيوه اساتيدنقاش چيني / آبرنگ ajax
نظردهی 0 کاربر 3
2 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   7 کاربر
هنرمند: عبید خالقی
اثر  نقاشی پرتره اندازه: 18*13 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / نقطه چين با قلم آهني و مرکب روي تخته ajax
نظردهی 0 کاربر 0
2 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   46 کاربر
هنرمند: عبید خالقی
اثر  نقاشی گل و بلبل اندازه: 40*30 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / آبرنگ ajax
نظردهی 0 کاربر 6
6 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
خرید تابلو بزرگنمایی   29 کاربر
هنرمند: عبید خالقی
اثر  نقاشی پشت خانه اندازه: 50*35 cm
قیمت:4,970,000 تومان امکان خرید حضوری در کرج
رئاليسم / آبرنگ به شيوه هنرمند توني کاچ ajax
نظردهی 0 کاربر 1
3 کاربر
  کاربر آنلاین 1 نفر
 • آمار بازدیدکنندگان
  • بازدید از گالری 6524 بار
  • افراد بازدیدکننده 5318 نفر
  • بازدید هفته گذشته 152 بار
  • بازدید امروز 24 بار