گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   14 کاربر
هنرمند: عبید خالقی
اثر  نقاشی گلدان رز اندازه: 30*40 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن ajax
نظردهی 0 کاربر 3
0 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   1 کاربر
هنرمند: عبید خالقی
اثر  نقاشی اندوه اندازه: 30-40 cm
فقط جهت نمايش
اکسپرسيونيسم / رنگ روغن ajax
نظردهی 0 کاربر 1
0 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   1 کاربر
هنرمند: عبید خالقی
اثر  نقاشی گلهای رز اندازه: 30-40 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ روغن ajax
نظردهی 0 کاربر 1
0 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
خرید تابلو بزرگنمایی   30 کاربر
هنرمند: عبید خالقی
اثر  نقاشی گلهای وحشی در گلدان -1 اندازه: 40*30 cm
قیمت:11,970,000 تومان امکان خرید حضوری در کرج
رئاليسم / آبرنگ ajax
نظردهی 0 کاربر 0
1 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
خرید تابلو بزرگنمایی   37 کاربر
هنرمند: عبید خالقی
اثر  نقاشی پشت خانه اندازه: 50*35 cm
قیمت:4,970,000 تومان امکان خرید حضوری در کرج
رئاليسم / آبرنگ به شيوه هنرمند توني کاچ ajax
نظردهی 0 کاربر 2
4 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
خرید تابلو بزرگنمایی   38 کاربر
هنرمند: عبید خالقی
اثر  نقاشی خودآرایی درختان و گل رز اندازه: 45*35 cm
قیمت:2,470,000 تومان امکان خرید حضوری در کرج
رئاليسم / رنگ روغن ajax
نظردهی 0 کاربر 2
4 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   16 کاربر
هنرمند: عبید خالقی
اثر  نقاشی چهره در اینه زمان اندازه: 25*35 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / آبرنگ ajax
نظردهی 1 کاربر 6
3 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   3 کاربر
هنرمند: عبید خالقی
اثر  نقاشی سبدی از بنفشه اندازه: 30-40 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / ابرنگ ajax
نظردهی 0 کاربر 1
0 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   8 کاربر
هنرمند: عبید خالقی
اثر  نقاشی پرتره اندازه: 18*13 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / نقطه چين با قلم آهني و مرکب روي چوب ajax
نظردهی 0 کاربر 0
2 کاربر
  کاربر آنلاین 1 نفر
 • آمار بازدیدکنندگان
  • بازدید از گالری 11309 بار
  • افراد بازدیدکننده 8451 نفر
  • بازدید هفته گذشته 261 بار
  • بازدید امروز 19 بار