گالری نقاشی رنگ به رنگ
خرید تابلو بزرگنمایی   42 کاربر
هنرمند: عبید خالقی
اثر  نقاشی پرنده و گل 3 اندازه: 30*40 cm
قیمت:9,970,000 تومان امکان خرید حضوری در کرج
رئاليسم به شيوه اساتيد نقاش چيني / آبرنگ ajax
نظردهی 0 کاربر 6
2 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   5 کاربر
هنرمند: عبید خالقی
اثر  نقاشی گلهای بهاری اندازه: 30-40 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ روغن ajax
نظردهی 0 کاربر 1
1 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   6 کاربر
هنرمند: عبید خالقی
اثر  نقاشی دیدار اندازه: 40-50 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ روغن ajax
نظردهی 0 کاربر 0
0 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
خرید تابلو بزرگنمایی   57 کاربر
هنرمند: عبید خالقی
اثر  نقاشی گلهای وحشی در گلدان -2 اندازه: 40*30 cm
قیمت:11,970,000 تومان امکان خرید حضوری در کرج
رئاليسم / آبرنگ ajax
نظردهی 0 کاربر 1
4 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
خرید تابلو بزرگنمایی   65 کاربر
هنرمند: عبید خالقی
اثر  نقاشی گلهای وحشی در گلدان -1 اندازه: 40*30 cm
قیمت:11,970,000 تومان امکان خرید حضوری در کرج
رئاليسم / آبرنگ ajax
نظردهی 0 کاربر 0
1 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   7 کاربر
هنرمند: عبید خالقی
اثر  نقاشی گل و بلبل اندازه: 30-40 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / آبرنگ ajax
نظردهی 0 کاربر 0
0 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
خرید تابلو بزرگنمایی   107 کاربر
هنرمند: عبید خالقی
اثر  نقاشی پرنده و گل 1 اندازه: 30*40 cm
قیمت:9,970,000 تومان امکان خرید حضوری در کرج
رئاليسم به شيوه اساتيد چيني / آبرنگ ajax
نظردهی 0 کاربر 1
3 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   20 کاربر
هنرمند: عبید خالقی
اثر  نقاشی گلدان رز اندازه: 30*40 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن ajax
نظردهی 0 کاربر 3
1 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
خرید تابلو بزرگنمایی   79 کاربر
هنرمند: عبید خالقی
اثر  نقاشی رهاورد پاییز اندازه: 75*51 cm
قیمت:4,870,000 تومان امکان خرید حضوری در کرج
رئاليسم / رنگ روغن روي بوم کاغذي ajax
نظردهی 2 کاربر 4
4 کاربر
  کاربر آنلاین 2 نفر
 • آمار بازدیدکنندگان
  • بازدید از گالری 20599 بار
  • افراد بازدیدکننده 15749 نفر
  • بازدید هفته گذشته 182 بار
  • بازدید امروز 1 بار