گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   16 کاربر
هنرمند: عبید خالقی
اثر  نقاشی چهره در اینه زمان اندازه: 25*35 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / آبرنگ ajax
نظردهی 1 کاربر 5
3 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   48 کاربر
هنرمند: عبید خالقی
اثر  نقاشی گل و بلبل اندازه: 40*30 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / آبرنگ ajax
نظردهی 0 کاربر 6
6 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   4 کاربر
هنرمند: عبید خالقی
اثر  نقاشی ظرف میوه و گل اندازه: 30*40 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / آبرنگ ajax
نظردهی 0 کاربر 1
0 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
خرید تابلو بزرگنمایی   30 کاربر
هنرمند: عبید خالقی
اثر  نقاشی پرنده و گل 3 اندازه: 30*40 cm
قیمت:9,970,000 تومان امکان خرید حضوری در کرج
رئاليسم به شيوه اساتيد نقاش چيني / آبرنگ ajax
نظردهی 0 کاربر 5
2 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   24 کاربر
هنرمند: عبید خالقی
اثر  نقاشی زنبق اندازه: 40*30 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / آبرنگ ajax
نظردهی 0 کاربر 3
2 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   30 کاربر
هنرمند: عبید خالقی
اثر  نقاشی گل ها و رقص برگها اندازه: 30*40 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / آبرنگ ajax
نظردهی 0 کاربر 1
3 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   24 کاربر
هنرمند: عبید خالقی
اثر  نقاشی برگهای گل گون اندازه: 40*30 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / آبرنگ ajax
نظردهی 1 کاربر 6
2 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   12 کاربر
هنرمند: عبید خالقی
اثر  نقاشی گلدان رز اندازه: 30*40 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن ajax
نظردهی 0 کاربر 2
0 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
خرید تابلو بزرگنمایی   49 کاربر
هنرمند: عبید خالقی
اثر  نقاشی رهاورد پاییز اندازه: 75*51 cm
قیمت:4,870,000 تومان امکان خرید حضوری در کرج
رئاليسم / رنگ روغن روي بوم کاغذي ajax
نظردهی 2 کاربر 3
3 کاربر
  کاربر آنلاین 1 نفر
 • آمار بازدیدکنندگان
  • بازدید از گالری 9256 بار
  • افراد بازدیدکننده 7135 نفر
  • بازدید هفته گذشته 472 بار
  • بازدید امروز 3 بار