گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   23 کاربر
هنرمند: عبید خالقی
اثر  نقاشی چهره هنرمند اندازه: 30*30 cm
فقط جهت نمايش
نقطه چين / مرکب و قلم آهني ajax
نظردهی 0 کاربر 4
2 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   6 کاربر
هنرمند: عبید خالقی
اثر  نقاشی گل و بلبل اندازه: 30-40 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / آبرنگ ajax
نظردهی 0 کاربر 0
0 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   6 کاربر
هنرمند: عبید خالقی
اثر  نقاشی گل و بلبل اندازه: 30-40 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / آبرنگ ajax
نظردهی 0 کاربر 0
0 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
خرید تابلو بزرگنمایی   69 کاربر
هنرمند: عبید خالقی
اثر  نقاشی رهاورد پاییز اندازه: 75*51 cm
قیمت:4,870,000 تومان امکان خرید حضوری در کرج
رئاليسم / رنگ روغن روي بوم کاغذي ajax
نظردهی 2 کاربر 4
4 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   59 کاربر
هنرمند: عبید خالقی
اثر  نقاشی گل و بلبل اندازه: 40*30 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / آبرنگ ajax
نظردهی 0 کاربر 8
8 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   5 کاربر
هنرمند: عبید خالقی
اثر  نقاشی اندوه اندازه: 30-40 cm
فقط جهت نمايش
اکسپرسيونيسم / رنگ روغن ajax
نظردهی 0 کاربر 0
0 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   5 کاربر
هنرمند: عبید خالقی
اثر  نقاشی گلهای بهاری اندازه: 30-40 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ روغن ajax
نظردهی 0 کاربر 1
1 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
خرید تابلو بزرگنمایی   54 کاربر
هنرمند: عبید خالقی
اثر  نقاشی گلهای وحشی در گلدان -1 اندازه: 40*30 cm
قیمت:11,970,000 تومان امکان خرید حضوری در کرج
رئاليسم / آبرنگ ajax
نظردهی 0 کاربر 0
1 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   32 کاربر
هنرمند: عبید خالقی
اثر  نقاشی برگهای گل گون اندازه: 40*30 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / آبرنگ ajax
نظردهی 1 کاربر 7
2 کاربر
  کاربر آنلاین 1 نفر
 • آمار بازدیدکنندگان
  • بازدید از گالری 18164 بار
  • افراد بازدیدکننده 13674 نفر
  • بازدید هفته گذشته 158 بار
  • بازدید امروز 13 بار